Saturday, September 16, 2017

chal ree sajni ab kya sochey

yeh dil hai muhabbat ka pyasa