Thursday, December 8, 2016

aye dil mujhe bata de

main to ek khwab hoon